Your Cart

Правила и условия

Уебсайтът aondeco.bg е собственост на SARMELO SRL, юридическо лице, със седалище в Букурещ, улица Heliade Entre Vii 3-5.

Използването на уебсайта за електронна търговия aondeco.bg предполага приемането на тези условия. За да използвате сайта по най-добрия начин, препоръчваме ви да прочетете внимателно правилата и условията. SARMELO SRL си запазва правото да прави промени в тези разпоредби без допълнително уведомление. Най-актуалната версия на Общите условия може да бъде прочетена по всяко време онлайн чрез достъп до страниците на сайта.

SARMELO SRL поема правото да прави промени по всяко време в съдържанието на сайта, промени в структурата, достъпността или да спре да предоставя информация на сайта, без предварително споразумение и без да уведомява потребителите или трети страни. По основателни причини SARMELO SRL си запазва правото да ограничи достъпа до определени части на сайта, до определени съоръжения, може да ограничи достъпа до определени IP адреси, без да уведомява и без да носи никаква отговорност, ако счита, че въз основа на поведението или дейността на клиента/купувача на сайта, неговите действия биха могли по някакъв начин да навредят на SARMELO SRL.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
Достъпът ви до този сайт представлява вашето съгласие, че използването му е на ваш собствен риск. SARMELO SRL не носи отговорност за каквито и да било преки или косвени инциденти или други загуби, разходи или неудобства, произтичащи от достъпа до или разглеждането на сайта чрез изтегляне на данни (изображения, аудио, видео, текст).

При никакви обстоятелства SARMELO SRL не носи отговорност за преки, косвени, случайни или специални вреди, произтичащи от използването или невъзможността за използване на този сайт, и не носи отговорност за вреди, произтичащи от грешки, пропуски, прекъсвания, грешки, неизправности, забавяния в работата или предаването или от какъвто и да е провал в работата на сайта.

Съдържанието на този сайт е изготвено с внимание и отговорност. Грешките обаче не са невъзможни. Поради тази причина SARMELO SRL не носи отговорност за грешки при печат или показване на изображения, текстил и др.

Съдържанието на уебсайта aondeco.bg (текстове, продуктови описания, технически спецификации, изображения, символи) се изготвя в сътрудничество с представителите на доставчиците. Публикуваните на сайта изображения на продуктите са само примерни и доставените продукти могат да се различават от показаните на изображенията. За да избегнете подобна ситуация, е препоръчително да обсъдите това предварително с някой от нашите консултанти по продажбите. SARMELO SRL не поема отговорност за характеристиките и спецификациите на продуктите, показани на сайта, които се предоставят от представителите на всяка марка или от одобрените от тях вносители. SARMELO SRL и нейните партньори си запазват правото да променят описанията и спецификациите на продуктите без предварително уведомление.

SARMELO не носи отговорност за щети, причинени от вируси, бъгове, човешки действия или неизправност на компютърна система, както и за други грешки, неуспехи или забавяне на комуникацията при предаването на данни на устройства.

SARMELO SRL не поема никаква отговорност и не може да бъде държана отговорна за каквито и да било щети, произтичащи от безотговорното използване на продукти, закупени чрез този уебсайт. Не е гарантирано, че продуктите на aondeco.bg са винаги в наличност. SARMELO SRL не дава гаранция, че продуктите, поръчани на aondeco.bg, ще удовлетворят всички желания на клиента/купувача по отношение на поръчаните продукти.

ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Цялото съдържание на този уебсайт – изображения, текстове, графики, символи, WEB графики, скриптове, програми и други данни – е изключителна собственост на SARMELO SRL и неговите доставчици и е защитено от закона за авторското право (Закон № 84/1998 – за търговските марки и географските означения и Закон № 129/1992, преиздаден – за промишлените дизайни).

Ако се сблъскате с някакви проблеми или нарушения на правата на интелектуална собственост на този сайт, моля, съобщете ни за тях на giftstudio@aondeco.bg.

Клиентът/купувачът може да копира, прехвърля и/или използва съдържанието на сайта само за лични или нетърговски цели. Копирането, съхраняването, модифицирането или прехвърлянето по каквато и да е причина, частично или изцяло, на сайта и/или неговото съдържание не е разрешено без изричното писмено съгласие на SARMELO SRL и се наказва съгласно действащото законодателство.

ПРОДУКТИ И ЦЕНОВА ПОЛИТИКА НА SARMELO
Продуктите, продавани чрез уебсайта aondeco.bg, са собственост на SARMELO SRL. SARMELO SRL гарантира, че продуктите са нови, опаковани в специални картонени кутии и в момента на доставката са придружени от данъчна фактура, съгласно действащото законодателство.

Продуктите се предлагат в рамките на наличните складови наличности, поради което по основателни причини SARMELO SRL си запазва правото да не изпълни поръчка, ако съответният продукт вече не е в актуалната оферта на сайта. SARMELO SRL се задължава същевременно да актуализира продуктовата оферта на сайта в зависимост от наличността на продуктите на склад.

Цените, посочени на сайта в списъка с продукти, включват ДДС (19%), но не включват разходите за доставка. Разходите за доставка се показват в раздела “Как да купя?”, а общата цена на продукта (с ДДС) и общата цена на поръчката (с включени транспортни разходи и ДДС) се показват в раздела “Кошница”. Покупната цена, отпечатана във фактурата, ще бъде същата като тази, определена от консултанта по продажбите на SARMELO SRL при потвърждаване на поръчката като твърда поръчка.

SARMELO SRL се задължава да показва правилно цените и информацията за характеристиките и наличността на продуктите на уебсайта. Възможно е обаче да възникнат системни грешки при показването или изчисляването на цените. В този случай за окончателна цена на поръчката ще се счита цената, договорена по телефона с консултанта по продажбите. Ако продавач-консултантът промени количеството на стоките и/или услугите в поръчката, той ще уведоми купувача на адреса на електронната поща или телефонния номер, предоставени на SARMELO SRL в момента на подаване на поръчката, и ще възстанови платената сума.

Съдържанието на уебсайта aondeco.bg (текстове, продуктови описания, технически спецификации, изображения, символи) се изготвя в сътрудничество с представителите на доставчиците. Публикуваните на сайта изображения на продуктите са само примерни и доставените продукти могат да се различават от показаните на изображенията. За да избегнете подобна ситуация, е препоръчително да обсъдите това предварително с някой от нашите консултанти по продажбите. SARMELO SRL не поема отговорност за характеристиките и спецификациите на продуктите, показани на сайта, които се предоставят от представителите на всяка марка или от одобрените от тях вносители. SARMELO SRL и нейните партньори си запазват правото да променят описанията и спецификациите на продуктите без предварително уведомление.