Your Cart

Политика за поверителност

SARMELO SRL, намираща се в Букурещ, улица Heliade Între Vii 3-5, сектор 2, осъзнава важността на защитата на информацията, събрана за клиентите/потенциалните клиенти, особено на информацията, която може да ви идентифицира като физическо лице (“лична информация”). Този документ урежда начина, по който тази информация се събира и използва (в съответствие с разпоредбите на Закон 677/2001). Този документ се преразглежда периодично, за да се знае за всички промени. Коментари и предложения от клиенти/потенциални клиенти са добре дошли на тел. 0765 439 186 или по електронна поща: office@aondeco.ro.

Принципи
Личните данни се обработват добросъвестно и в съответствие с действащите правни разпоредби.
Личните данни се събират само за конкретни, изрично посочени и легитимни цели и по-нататъшното им обработване не е несъвместимо с тези цели.
Личните данни, които се обработват, са адекватни, релевантни и не са прекомерни по отношение на целта, за която се събират.
Личните данни, които се обработват, са точни и, когато е необходимо, се актуализират.
Личните данни не се съхраняват по-дълго, отколкото е необходимо за целите, за които са били събрани.
Личните данни се обработват в съответствие с правата на субекта на данните, предвидени в Закон 677/2001.
Ще бъдат предприети необходимите мерки, за да се гарантира, че данните, които са неточни или непълни по отношение на целта, за която са събрани и за която ще бъдат обработвани, ще бъдат изтрити или коригирани.
Ще бъдат предприети подходящи технически и организационни (процедурни) мерки за защита на личните данни срещу случайно или незаконно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп.
Личните данни не могат да бъдат прехвърляни в държава или територия извън ЕС и ЕИП.

Събрана информация
Информацията, която събираме, се различава в зависимост от начина на контакт между клиентите/потенциалните клиенти и нашата компания. Тази информация се събира само когато клиентите/потенциалните клиенти доброволно и съзнателно се съгласят да ни я изпратят.

Използване на информация
Личната информация, която клиентите/потенциалните клиенти предоставят, се използва само за целта, за която е предоставена, т.е. за реклама, маркетинг и публичност, за връзка с клиенти за запитвания, потвърждения, обработка на поръчки, организиране на лотарии.

Лична информация може да бъде предоставена и на прокуратурата, полицията, съдилищата и други упълномощени държавни органи въз основа и в рамките на законовите разпоредби и след изрично формулирани искания.

Лични данни
SARMELO SRL не носи отговорност за грешки, които могат да възникнат в резултат на небрежност от страна на клиентите/потенциалните клиенти по отношение на сигурността и поверителността на предоставената информация.

Личните данни на клиентите/потенциалните клиенти могат да бъдат използвани от SARMELO SRL само за посочената цел. Информацията ще бъде използвана за изпращане на клиенти/потенциални клиенти на известия, свързани с реклама, маркетинг и публичност, за връзка с клиенти/потенциални клиенти с цел получаване на заявки, потвърждения, обработка на поръчки, съобщаване на награди, изтеглени в томболи.

SARMELO SRL не продава, не предлага, не обменя имейл адреси и лични данни на клиенти/потенциални клиенти, не разкрива лични данни на други трети страни без изричното съгласие на клиентите/потенциалните клиенти.

www.aondeco.bg се задължава да не предава личните данни на потребителите на сайта на трети страни и да ги използва само за целите на установяване на контакт с клиентите си, както и за целите на информирането им за аспекти, свързани с функционирането на сайта и неговите оферти.

Дружеството запазва личните данни и ги използва за целите на информиране на потребителите за състоянието на техния профил в www.aondeco.ro, за развитието и състоянието на техните поръчки, както и при оценката на предлаганите продукти и услуги. www.aondeco.bg може да уведомява потребителите за актуални оферти чрез седмичния бюлетин и може да изпраща поздравления, подаръчни талони или други специални съобщения.

www.aondeco.bg не насърчава СПАМ. Всеки потребител, който изрично е предоставил своя имейл адрес на www.aondeco.bg, може да се откаже от нашата база данни.

Също така, ако потребителите не желаят повече да получават бюлетина на www.aondeco.bg, те могат да се отпишат по всяко време, като ни уведомят.

За информация и подкрепа можете да се свържете с нас по телефона на 0765 439 186 или по имейл на office@aondeco.bg.

Съгласно Закон № 677/2001 имате право на достъп, право на намеса по отношение на данните, право да не бъдете обект на индивидуално решение и право да предприемете правни действия. Освен това имате право да възразите срещу обработването на лични данни, които се отнасят до вас, и да поискате изтриване на данните, освен в предвидените от закона случаи. За да упражните тези права, можете да ни изпратите писмено искане, датирано и подписано, на адрес: 3-5 Heliade Entre Vii Street, Sector 2, Bucharest.

Изтриване на клиентски акаунт
Като собственик на акаунт в магазина www.aondeco.bg можете да поискате неговото изтриване. Моля, изпратете ни вашето име, адрес, имейл адрес и клиентския номер, който имате на www.aondeco.bg, на нашия имейл адрес . Ще изтрием вашата регистрация и цялата информация, свързана с вашия клиентски акаунт, освен ако няма период на съхранение на тази информация съгласно изискванията на закона. След това акаунтът ви вече няма да бъде достъпен.