Your Cart

Политика за връщане

Купувачът има право да се откаже от договора, т.е. да върне стока или да отмени услуга, в рамките на 14 календарни дни, без да посочва причина и без да поема каквито и да било разходи, освен тези за доставка.

Така, съгласно GEO 34/2014, срокът за връщане на стока или отказ от услуга изтича в рамките на 14 дни от:

денят, в който Купувачът влиза във физическо владение на последната стока – ако Купувачът поръчва с една поръчка няколко продукта, които трябва да бъдат доставени поотделно
денят, в който Купувачът влиза във физическо владение на последната стока или част – в случай на доставка на продукт, състоящ се от няколко партиди или части,
Ако купувачът реши да се откаже от договора, той трябва да изпрати електронно съобщение на следния адрес: office@aondeco.ro

Ако Клиентът/Потребителят поиска да се откаже от Договора в рамките на законовия срок за отказ, той/тя трябва да върне и всички подаръци, които са придружавали продукта. Ако Поръчката е платена, Продавачът възстановява сумата в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на уведомяване на Купувача от страна на Продавача за решението му да се откаже от Договора и след получаване на върнатите продукти от Купувача. Сумата ще бъде възстановена, както следва:

за Поръчки, платени с онлайн карта -> чрез възстановяване по сметката, от която е извършено плащането;
за поръчки, платени чрез възстановяване/банкова карта-> чрез банков превод;
Продавачът може да отложи възстановяването на сумата до получаването на продадените Стоки.

Ако поръчана от Купувача Стока и/или Услуга не може да бъде доставена от Продавача, Продавачът уведомява Клиента/Купувача за това и възстановява насрещната стойност на Стоката и/или Услугата по сметка на Купувача в рамките на максимум 7 (седем) дни от датата, на която Продавачът е узнал за този факт, или от датата, на която Купувачът изрично е изразил намерението си да прекрати Договора.